కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శివుడిని ఎలా పూజించాలంటే..!

http://www.chitravedika.com/

కార్తీక పౌర్ణమి శివునికి చాలా ఇష్టమైన రోజు కావడం వల్ల భక్తులు ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. కార్తీక పౌర్ణమి చాలా మహిమాన్వితమైన రోజు అని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. ఈ రోజున శివాలయంలో ఆ పరమ శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేయిస్తే సిరిసంపదలు కలుగుతాయి.

మహాశివుడికి ఈ రోజు మహన్యాసక పూర్వక రుద్రాభిషేకం మరియు ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేయిస్తే కోటి జన్మల పుణ్యం కలుగుతుందని నమ్మకం. కార్తీక పౌర్ణమినాడు కేదారేశ్వర వ్రతంను చేస్తే శుభం కలుగుతుంది.

స్త్రీలు పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు, తాంబూలం, ఇంకా కార్తీక పురాణ పుస్తకాలను ముత్తైదువులకు దానం చేస్తే సౌభాగ్యం కలుగుతుంది. శివాలయంలో సహస్ర లింగార్చన  మరియు మహా లింగార్చనలు చేయించిన వాళ్ళకు సర్వశుభాలు చేకూరతాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *