రవ్వ లడ్డు – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్

రవ్వ లడ్డు – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్ :- కావలసిన పదార్ధాలు: బొంబాయి రవ్వ : ఒక కప్పు చక్కెర : 3/4 కప్పు పాలు :

Read more

రసగుల్ల – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్

 రసగుల్ల – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్ :- కావలసిన పదార్ధాలు: పాలు : 1 లీటర్ లేదా 4 కప్పులు నిమ్మరసం : 2 tsp నీళ్ళు

Read more

చక్కెర పొంగలి – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్

చక్కెర పొంగలి – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్ :- కావలసిన పదార్ధాలు: బియ్యం : 1 కప్పు పెసర పప్పు : 1/2 కప్పు తరిగిన బెల్లం

Read more

బాదుషా – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్

బాదుషా – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్ :- కావలసిన పదార్ధాలు: మైదాపిండి : 250gm బేకింగ్ పౌడర్ : 1/4 tsp పెరుగు : 100gm నెయ్యి

Read more

గులాబ్ జామూన్ – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్

గులాబ్ జామూన్ – దీపావళి స్పెషల్ స్వీట్స్ :- కావలసిన పదార్ధాలు: గులాబ్ జామూన్ మిక్స్ : 100gm పాలు లేక నీళ్ళు : 50-60gm నూనె

Read more